Terapi

 

KOGNITIV BETEENDE TERAPI

Kognitiv Beteende Terapi (KBT)handlar om hur tankar, känslor, handlingar samt kroppens fysiologi inbördes påverkar varandra. Tonvikten ligger på samspelet mellan dig som individ och din omgivning, här och nu. Terapin går ut på att utforska och att hitta mer ändamålsenliga strategier för att hantera framtiden.

Klientens egen nyfikenhet och vilja till förändring samt hemuppgifter har en stor betydelse för framgång. KBT innebär ett nytt sätt att tänka och att lära sig styra sitt tänkande. 

 

Verklighetsprövning och beteende experiment är centrala ingridienser i terapin.

KBT är en välbeprövad terapiform som lämpar sig vid ångest tillstånd, depressions tillstånd, tvångssyndrom, olika typer av fobier, utmattningsdepression, kriser och stresshantering.

 

KBT går att använda i alla åldrar och fungerar som ett bollplank för utveckling och problemlösning. Terapin hjälper dig att utveckla dig själv i positiv riktning oavsett var i livet du befinner dig.

HUR GÅR DET TILL 

KBT bygger på att skapa en god och trygg kontakt, för att få ett motiverande och gott samarbetsklimat.

Arbetssättet är strukturerat, målinriktat, med en klart uttalad problemformulering.

Terapin är aktiv och bygger på en dialog mellan terapeuten och klienten.               

Fokus är "här och nu inriktad", med historiska tillbakablickar för att kunna förstå tidigare införlivade livsregler.

I samtalen kommer man överens om sk. hemuppgifter som klienten arbetar med mellan sessionerna.

Detta är en viktig del för att en process och effektivitet, ska uppnås i terapin.

Samtalen sker vanligtvis en gång per vecka inledningsvis, varje session varar i ca 45 minuter. Samtalen kan även bedrivas enligt önskemål av klienten.Öppettider:

Månd-Fred 8.00-17.00

Lunch 12.00-13.00 

Telefontid

Månd-Fredag 8.00-12.00

13.00-17.00

 

Övriga tider lämna meddelande på tel. svararen, vi ringer upp.

Tel.

0480-490300

Besöksadress:

Esplanaden 7,

392 34 Kalmar

Se karta >>

E-post:

ponyk@telia.com