Läkare

Läkare

Per-Olof Nylander

Docent och specialistläkare i psykiatri 

Läkarbedömningar i psykiatri, psykiatriska utredningar, personlighetsbedömningar.

Läkarbesök, medicinering, kognitiv samtalsterapi/KBT

Intyg: Läkarutlåtande för sjukskrivning, Försäkringsmedicinsk utredning, Körkortsintyg, God man, Förvaltarskap och intyg till myndigheter mm

Lång erfarenhet av att arbeta med t ex olika ångesttillstånd, depression, nedstämdhet, kriser, fobier, tvång, PTSD, sömnbesvär, stresstillstånd, utmattning, stressutlösta kroppsliga besvär, personlighets probematik osv.

Nybesök, återbesök

Man kan söka själv eller bli remitterad

Skattningsskalor används i samband med bedömningar/läkarbesök.

BDI (Becks depressionsskala), BAI (Becks ångestskala),

HARS (Hamiltons ångestskala), SCL-90 (symtomskala),  AUDIT (alkohol),

DUDIT (droger), SCID-II (Personlighetsinstrument), Klinisk Personlighetsbedömning (Personlighetsformulär) mm.

Föreläser och utbildar i psykiatri samt personlighet.

Samarbete pågår med ett flertal socialförvaltningar gällande psykiatrisk utredning, behandling och handledning.

Pågående forskning i personligheten. Tidigare även forskat i depression, ångest, schizofreni, bipolär sjukdom mm. Publicerat ca 50 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Öppettider:

Månd-Fred 8.00-17.00

Lunch 12.00-13.00 

Telefontid

Månd-Fredag 8.00-12.00

13.00-17.00

 

Övriga tider lämna meddelande på tel. svararen, vi ringer upp.

Tel.

0480-490300

Besöksadress:

Esplanaden 7,

392 34 Kalmar

Se karta >>

E-post:

ponyk@telia.com