Hos oss kan du söka för olika psykiatriska eller psykiska besvär som tex. ångest, nedstämdhet, kris, PTSD, sömnbesvär, trötthet, utmattningssyndrom, tvångstankar/tvångshandlingar, undvikande beteende/fobier, överdrivna rädslor, stresskänslighet, relationsproblem och personlighetsproblematik.

 

Vi har lång erfarenhet av att behandla tex. depressioner, olika ångesttillstånd, tvång, social fobi, agorafobi, specifika fobier, kriser, posttraumatiskt stressyndrom, utmattningstillstånd, stresstillstånd, beteendestörningar, personlighetsproblematik och relationsproblematik.

 

Du kan träffa specialistläkare i psykiatri. I samband med detta få hjälp med medicinering och olika typer av intyg (körkortsintyg, god man, intyg till Försäkringskassan osv).

 

Du kan träffa en terapeut. Vi kan erbjuda individuell terapi i kognitiv terapi/KBT eller psykodynamisk terapi. Det finns möjlighet till korta terapikontakter men även längre kontakter. Det finns möjlighet till parsamtal, anhörigsamtal och gruppsamtal.

 

Vi kan även erbjuda handledning till personal.

 

 

Vi kan erbjuda psykiatriska utredningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykiatri och psykoterapimottagning
Vita Villan Kalmar