Psykiatri och psykoterapimottagning

Vita Villan Kalmar

Kognitiv psykoterapi handlar om hur tankar, känslor, handlingar samt kroppens fysiologi inbördes påverkar varandra. Tonvikten ligger på samspelet mellan dig som individ och din omgivning, här och nu. Terapin går ut på att lösa problem och att hitta problemlösningsstrategier för framtiden. Kognitiv psykoterapi kan sammanfattas med orden " känslan - tankens kraft och beteendets styrka.

Klientens egen nyfikenhet och vilja till förändring har en stor betydelse för framgång liksom hemuppgifter, verklighetsprövning och beteendeexperiment är centrala ingredienser i psykoterapin.        

Besöksadress:

Esplanaden 7,

392 34 Kalmar

Se karta >>

Öppettider:

Månd-Fred 8.00-17.00

Lunch 12.00-13.00 

Telefontid

Månd-Fredag 8.00-09.30


Övriga tider lämna meddelande på tel. svararen, vi ringer upp.

Tel.

0480-490300

Detta är en viktig del för att en process och effektivitet, ska uppnås i terapin.

Samtalen sker vanligtvis en gång per vecka inledningsvis, varje session varar i ca 45 minuter.

Kognitiv psykoterapi är en välbeprövad terapiform som lämpar sig för ångest-, depressionstillstånd, tvångssyndrom, olika typer av fobier, utmattningsdepressioner, mm.

Den kognitiva psykoterapin går att använda i alla åldrar och kan fungera som ett bollplank för utveckling och problemlösning. Den hjälper dig att utveckla dig själv i positiv riktning, oavsett var i livet du befinner dig.

Hur går det till

Kognitiv psykoterapi bygger på att skapa en god och trygg kontakt, för att få ett motiverande och gott samarbetsklimat.

Arbetssättet är strukturerat, målinriktat, med en klart uttalad problemformulering.

Terapin är aktiv och bygger på en dialog mellan psykoterapeuten och klienten.               

Fokus är "här och nu inriktad", med historiska tillbakablickar för att kunna förstå tidigare införlivade livsregler.

I samtalen kommer man överens om sk. hemuppgifter som klienten arbetar med mellan sessionerna.


KOGNITIV TERAPI

.