Psykiatrisk utredning

Psykiatri och psykoterapimottagning

Vita Villan Kalmar


.

PSYKIATRISK UTREDNING

 

 

 

Psykiatriska utredningar kan genomföras på klientens begäran eller via t ex Socialförvaltningar eller Arbetsförmedlingen. Ifall utredning ska ske via Socialförvaltning eller Arbetsförmedling så krävs att man har en pågående kontakt där.

 

 

Som klient kan det finnas ett önskemål om en ny oberoende bedömning ifall man känner sig osäker på ifall man

tidigare har fått rätt diagnos eller behandling. Då kan man genomföra en så kallad "second opinion" dvs genomföra en ny psykiatrisk bedömning. Efter genomförd bedömning erhålls genomgång av diagnostiken och konkreta behandlingsförslag både med avseende på eventuell medicinering respektive terapi.

 

 

I samband med en psykiatrisk utredning så ingår 2-4 läkarbesök. Utöver detta så ifyller klienten ett flertal olika vetenskapligt beprövade skattningsskalor t ex BDI (Becks depressionsskala),

BAI (Becks ångestskala), HARS (Hamiltons ångestskala),

SCL-90 (allmän symtomskala), AUDIT (alkohol), DUDIT (droger), SCID-II (personlighetsinstrument) och Klinisk Personlighetsbedömning (skattningsskala).

 

 

Personlighetsbedömningar kan utföras på klientens begäran, för att  t.ex erhålla en ökad kunskap och förståelse av sig själv samt för att förbättra sin självkänsla. Det går också att få konkreta förslag på vad man bör "jobba" med och hur man ska kunna förbättra sig själv.

I samband med en personlighetsbedömning genomförs en

klinisk bedömning (läkarbesök) samt personlighetsinstrumentet SCID-II och en Klinisk Personlighetsbedömning (skattningsskala).

 

 

 

 

Besöksadress:

Esplanaden 7,

392 34 Kalmar

Se karta >>

Öppettider:

Månd-Fred 8.00-17.00

Lunch 12.00-13.00 

Telefontid

Månd-Fredag 8.00-12.00

13.00-17.00

 

Övriga tider lämna meddelande på tel. svararen, vi ringer upp.

Tel.

0480-490300

E-post:

ponyk@telia.com