Läkarsekreterare och Receptionist

Sanna Perusko

 

Läkare 

Per-Olof Nylander

Docent och specialistläkare i psykiatri

 

Leg sjuksköt/KBT terapeut

Kenneth Thorén

 

KBT terapeuter

Carolina Lindblad

Anna Stattin

 

Leg. psykoterapeuter

Eva Wölleke / KBT

Dagmar Johansson / Psykodynamisk terapi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykiatri och psykoterapimottagning
Vita Villan Kalmar