Läkare 

 

Per-Olof Nylander

Docent och specialistläkare i psykiatri 

 

Läkarbedömningar i psykiatri, psykiatriska utredningar, personlighetsbedömningar.

 

Läkarbesök, medicinering, kognitiv samtalsterapi/KBT

 

Intyg: Läkarutlåtande för sjukskrivning, Försäkringsmedicinsk utredning, Körkortsintyg, God man,förvaltarskap och intyg till myndigheter mm

 

Lång erfarenhet av att arbeta med t ex olika ångesttillstånd, depression, nedstämdhet kriser, fobier, tvång, PTSD, sömnbesvär osv.

 

Nybesök, återbesök

 

Man kan söka själv eller bli remitterad

 

Skattningsskalor används i samband med bedömningar/läkarbesök. BDI (Becks depressionsskala), BAI (Becks ångestskala), HARS (Hamiltons ångestskala), SCL-90 (symtomskala),  AUDIT (alkohol), DUDIT (droger) mm.

 

Föreläser och utbildar i psykiatri samt personlighet.

 

Samarbete pågår med ett flertal socialförvaltningar gällande psykiatrisk utredning, behandling och handledning.

 

Pågående forskning i personligheten. Tidigare även forskat i depression, ångest, schizofreni, bipolär sjukdom mm. Publicerat ca 50 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter.

 

 

 

 

 

Psykiatri och psykoterapimottagning
Vita Villan Kalmar