Psykiatri och psykoterapimottagning

Vita Villan Kalmar

.

Besöksadress:

Esplanaden 7,

392 34 Kalmar

Se karta >>

Öppettider:

Månd-Fred 8.00-17.00

Lunch 12.00-13.00 

Telefontid

Månd-Fredag 8.00-09.30


Övriga tider lämna meddelande på tel. svararen, vi ringer upp.


Tel.

0480-490300

Välkommen till Psykiatri och psykoterapimottagningen

Kalmar

Här finns det tillgång till psykiater (läkare) och terapeuter med inriktning

kognitiv terapi / KBT  [ Kognitiv Beteende Terapi ] och psykodynamisk psykoterapi

KBT är en modern samtalsform som bygger på forskning om hur vi människor tänker,

känner och handlar.

Här kan du söka för olika psykiatriska/psykiska besvär

Du kan söka till oss privat, via din hälsocentral alternativt din företagshälsovård. Rehab-garantin gäller mellan 16-67 år. När vi får din remiss behandlar vi den och du kallas till oss i sedvanlig ordning. Du kallas via sms, där du bekräftar tiden du får till oss genom att svara på sms. Om du inte kan komma på tiden vi erbjuder dig önskar vi svar inom 24 timmar.